WAAROVER GAAT HET?

De gemeenteraad van 12 januari 2011 heeft een onteigeningsbesluit goedgekeurd voor het landhuis “Berkenhof“ Kontichstraat 46, tot voor kort huisde daar “de belastingen“ in.

Op de voorafgaande commissie werd dit pand omschreven als een “krot” en een te slopen gebouw.

Bij nazicht na de commissieraad ontdekte raadslid/ acteur Guy Van Sande dat dit gebouw voorkomt op de lijst van “Bouwkundig Erfgoed“ in Vlaanderen.

Op de gemeenteraad deelde Guy zijn verontwaardiging daarover mede en informeerde bij de voorzitter/ burgemeester waarom deze niet onbelangrijke informatie voor de gemeenteraadsleden werd onthouden.

Op de vraag van Guy om dit punt te verdagen en niet ter stemming voor te leggen omdat deze niet meegedeelde info mogelijk een andere besluitvorming kan teweegbrengen wou de burgemeester niet ingaan.

Het punt werd gestemd, goedgekeurd, en de machtiging tot onteigening is nu een feit.

Guy Van Sande is ten zeerste geschokt dat de meerderheid op deze wijze omgaat met het Bouwkundig Erfgoed binnen haar gemeente en kondigde ter zitting aan dat hij alles in het werk zal stellen om dit prachtig gebouw van de sloopkogel te redden en het desnoods zelf zal pogen aan te kopen.

De burgemeester ventileerde nog enkele waarschuwingen naar Guy dat hij zich daardoor op het pad van belangenvermenging begeeft, doch Guy repliceerde dat hij het gemeentedecreet beter kent dan de voorzitter zelf.

Guy Van Sande heeft daarop het initiatief genomen om zoveel mogelijk mensen te informeren over het “Berkenhof“.

Deze site is daar een middel toe.

Meer info over dit gebouw

De subtiliteit van de sloopkogel

Berkenhof op ATV

Geen sanctie tegen Guy Van Sande (GVA - 16/06/2011)

STEUN ONS

Hebben wij u kunnen overtuigen dat het “Berkenhof“ waardevol genoeg is om niet gesloopt te worden?
Steun onze actie door deze petitie in te vullen.

REAGEER

Zin om te reageren?
Laat ons dan snel iets weten!

OPROEP

Heeft u nog oude foto’s, archiefstukken of verhalen? Laat het ons zeker weten, dan publiceren we dat binnenkort op deze website!